Projecten

Downloaden Projecten

SPMV projectmanagement | advies | vastgoed

2013 - heden

BPD Ontwikkeling BV, Amsterdam, projectontwikkeling woningbouw

Opdrachtgever BPD Ontwikkeling BV Regio Noord-West
Tijdvak Mei 2017 – heden
Functie Projectmanager
Projecten
 1. Entree Oost / Vijverpark te Haarlem, deelplan O6+O1egw. 
  • Ontwikkeling 66 nieuwbouw eengezinswoningen en appartementen.
 2. Entree Oost / Vijverpark te Haarlem, deelplan O1app. 
  • Ontwikkeling 52 startersappartementen met gebouwd parkeren.
 3. Entree Oost / Vijverpark te Haarlem, deelplan O5egw+O10. 
  • Ontwikkeling 48 rijwoningen en tweekappers.
 4. Mariastichting te Haarlem. 


  • Ontwikkeling ca. 70 appartementen.
 5. Noordeinde te Wormerveer. 
  • Integrale ontwikkeling 59 eengezinswoningen.
 6. Molenaar fase 2 te Westzaan. 
  • Integrale ontwikkeling van 26 eengezinswoningen.

TU Delft, herontwikkeling/ verbouw onderwijsruimten

Opdrachtgever Technische Universiteit Delft – Facilitair Management en Vastgoed
Tijdvak Februari 2015 – augustus 2017
Functie Projectmanager
Projecten
 1. Huisvesting FMVG. 
  • Verbouw bestaande kantoorruimte naar kantoorruimte geschikt voor flexwerken.
 2. ID-Kafee, faculteit Industrieel Ontwerpen. 
  • Verbouw huisvesting studievereniging naar multifunctionele ruimte voor werken, studeren en horeca.
 3. Collegezaal, faculteit Industrieel Ontwerpen. 
  • Verbouw bestaande ruimte naar een Advanced Gemixte Didactiek Onderwijsruimte voor 120 studenten.
 4. Collegezalen, faculteit Industrieel Ontwerpen. 
  • Verbouw bestaande ruimte naar 2 collegezalen.
 5. Horeca locaties, faculteiten IO en 3mE. 
  • Onderzoeken haalbaarheid verbouw naar moderne horeca uitgifte punten. Opstellen Programma van Eisen en verkrijgen draagvlak bij de verschillende afdelingen en faculteiten.
 6. Verbouwing kantoren College van Bestuur.
 7. Uitbreiding werkplaats IO onderwijs.

Woningbouwvereniging Ymere, vestiging Weesp

Tijdvak Maart 2014 – mei 2015
Functie Projectleider
Projecten
 1. Complex Talmastraat, 71 woningen. 
  • Onderzoek naar funderingsherstel.
 2. Complex Hobbemastraat, 48 woningen. 
  • Vervangen daken, kozijnen, gevelherstel en asbestverwijdering.
 3. Complex Wintertuin, 60 woningen. 
  • Renovatie gemeenschappelijke ruimte (atrium) en verkeersruimten.

Woningbouwvereniging Stek te Lisse

Tijdvak mei 2013 - juni 2015
Functie Projectmanager
Projecten
 1. Dienstencentrum Elsbroek te Hillegom (bedrijfsverzamelgebouw voor zorgaanbieders).
  • Voorbereiding en begeleiding bouw inbouwpakket.
  • Voorbereiden en uitvoeren werkzaamheden t.b.v. beheer en exploitatie.
  • Werven van en onderhouden contacten met huurders.
 2. Nieuwbouw Vossepolder.
  • Afhandelen verzoeken opleverpunten/ gebreken na oplevering.


DUPON Vastgoedontwikkeling

2007 - 2012


Interne werkzaamheden

Tijdvak 2007 - 2012
werkzaamheden Opstellen interne standaarden.
 • overeenkomst adviseurs op basis van DNR
 • stichtingskostenopzet
 • bedrijfswaardeberekening
 • kwaliteitssysteem projectontwikkeling
 • fasedocumenten

Hillegom, plangebied Hillegom Noord

Opdrachtgever Beheermaatschappij J. van der Kwaak en Zoon B.V.
Tijdvak 2011 – 2012
beschrijving project Onderzoek naar mogelijke herontwikkeling bedrijventerrein naar woningbouw.
werkzaamheden
 • Adviseren bij overleg/ onderhandelingen met gemeente ten behoeve van verkrijgen zo gunstig mogelijke uitgangspunten voor herontwikkeling.
 • Opstellen haalbaarheidsanalyse herontwikkeling; marktanalyse, programmavoorstel, grondexploitatie en opstalexploitatie.

Weesp, Papelaan

Opdrachtgever Woningcorporatie De Woningbouw te Weesp
Tijdvak 2009 - 2012
Beschrijving project Herontwikkeling binnenstedelijke locatie, 22 eengezinswoningen en 28 appartementen.
Werkzaamheden
 • Ontwikkeling opstallen, sanering, bouw- en woonrijp.
 • Afstemming met intern managementteam.
 • Opstellen en overeenkomen anterieure overeenkomst met gemeente.
 • Duurzaamheidsopgave EPC <0,39.
 • Civieltechnische werkzaamheden.


Hillegom, Woonzorgzone

Opdrachtgever Woningstichting Stek te Lisse
Tijdvak 2008 – 2012
beschrijving project Gebiedsontwikkeling met 48 huurwoningen, 2.800m2 Dienstencentrum t.b.v. verhuur aan zorgaanbieders, 1.800m2 Medisch Centrum t.b.v. verhuur aan zorgaanbieders, 42 pg-plaatsen Zorgbalans, 128 koopwoningen en -appartementen.
werkzaamheden Overall ontwikkeling.
 • Samenwerkingspartners: stichting HOZO te Hillegom, gemeente Hillegom, Valent RDB, Zorgbalans .
 • Vertegenwoordiging in Kerngroep (overleg wethouders en initiatiefnemers) .
 • Overeenkomst aankoop grond van gemeente.
 • Overeenkomst aankoop grond van derde partij.
 • Overall projectmanagement.
 • Overeenkomst aankoop grond van grondeigenaar.
 • Koop- en realisatieovereenkomst gemeente.
 • Opzetten meest voordelige fiscale structuur aankoop gronden/ exploitatie verhuurbare ruimten.
 • Regelmatige en fasegewijze rapportage aan opdrachtgever.

Hillegom, Woonzorgzone Oost, gebouw ABC

Opdrachtgever Woningstichting Stek te Lisse
Tijdvak 2008 – 2012
beschrijving project Multifunctioneel Dienstencentrum 2.800m2 bvo en 20 huurwoningen.
werkzaamheden Gehele projectmanagement/ projectontwikkeling.
 • Opstellen stichtingskostenopzet en bedrijfswaardeberekeningen.
 • Optimaliseren ontwerp.
 • Overleg, informatievoorziening, onderhandelingen met en contracteren van zorgaanbieders (gemeentelijke diensten, polikliniek, fysiotherapie, kinderdagverblijf).
 • Aansturen technisch projectmanager en adviseurs.
 • Budgetbewaking.
 • Rapporteren middels faseverslagen.
 • Bestuurlijke informatievoorziening en overleg.

Hillegom, Woonzorgzone Oost, gebouw J

Opdrachtgever Woningstichting Stek te Lisse
Tijdvak 2008 - 2012
beschrijving project Woongebouw voor 42 PG-plaatsen en 28 huurwoningen
werkzaamheden Gehele projectmanagement/ projectontwikkeling.
 • Opstellen Structuur Ontwerp.
 • Opstellen stichtingskostenopzet en bedrijfswaardeberekeningen.
 • Opstellen samenwerkingsovereenkomst met zorgpartij ten behoeve van de ontwikkeling van 42 pg-plaatsen.
 • Aansturen technisch projectmanager en adviseurs.
 • Budgetbewaking.
 • Rapporteren middels faseverslagen.
 • Onderhandelingen met gemeente en voorstel ten behoeve van aanpassen stedenbouwkundige en programmatische uitgangspunten.

Hillegom, Woonzorgzone West, diverse deelprojecten

Opdrachtgever Woningstichting Stek te Lisse
Tijdvak 2008 - 2012
beschrijving project Gebiedsontwikkeling 128 Koopwoningen en -appartementen.
werkzaamheden Gehele projectmanagement/ projectontwikkeling.
 • Financieel haalbaarheidsonderzoek, marktonderzoek.
 • Onderzoek naar vergaande optimalisatie.

Hillegom, Vossepolder, fase 2+4

Opdrachtgever Woningstichting Stek te Lisse
Tijdvak 2008
beschrijving project Nieuwbouw, 108 woningen en appartementen.
werkzaamheden Beoordelen financiële haalbaarheid, opstellen voorstel uitgangspunten ten behoeve van koopovereenkomst met gemeente.

Hillegom, Triangel

Opdrachtgever Woningstichting Stek te Lisse
Tijdvak 2008 - 2012
beschrijving project Binnenstedelijke herontwikkeling, circa 95 woningen en appartementen.
werkzaamheden Haalbaarheidsonderzoek.
 • Haalbaarheidsonderzoek na mislukken eerdere pogingen.
 • Onderhandelen ten behoeve van aankoop grond huidige eigenaren.
 • Overleg gemeente.

Hillegom, plan Schoonderbeek

Opdrachtgever Woningstichting Stek te Lisse
Tijdvak 2008
beschrijving project Binnenstedelijke herontwikkeling, 27 huurappartementen.
werkzaamheden Onderhandelingen aankoop appartementen.
 • Uitwerken turn-key aankoop appartementen van ontwikkelende aannemer.
 • Werkzaamheden afgebroken vanwege faillissement aannemer.

Hillegom, Solitaire

Opdrachtgever Woningstichting Stek te Lisse
Tijdvak 2008
werkzaamheden Afhandelen en advisering in claim derde partij.
 • Opstellen verweerschrift in samenwerking met jurist.

Volendam, Broeckgouw (Zuidpolder)

Opdrachtgever Gemeente Edam-Volendam
Tijdvak 2007 - 2008
beschrijving project Grootschalige nieuwbouwopgave, 1.040 nieuwbouwwoningen.
werkzaamheden Voorbereidingen voor en advisering over aanpak opstalontwikkeling.
 • Normatieve opstalexploitatie gehele plan.
 • Diverse adviezen met betrekking tot financiële consequenties grondexploitatie, beeldrichtlijnen, ondergronds parkeren, prijs-kwaliteitverhouding woningen.
 • Standaard overeenkomst adviseurs.
 • Aanbesteding adviseurs 1e fase.
 • Opstarten ontwikkeling 1e fase.

Wieringerwerf, nieuwbouw RSC Wiringherlant

Opdrachtgever Bouwcombinatie Langedijk
Tijdvak 2009
beschrijving project Prijsvraag ten behoeve van ontwikkeling en bouw brede school en circa 300 koopwoningen.
werkzaamheden Overall projectmanagement, bepalen grondbieding.
resultaat Prijsvraag is mislukt vanwege niet haalbare minimum bieding.

Heiloo, Maalwater

Opdrachtgever M.J. de Nijs
Tijdvak 2008
beschrijving project Grondbieding ten behoeve van ontwikkeling en verkoop 29 woningen.
werkzaamheden Overall projectmanagement, bepalen grondbieding.
resultaat Inschrijving gewonnen.

Alkmaar, Lokatie Overstad

Opdrachtgever M.J. de Nijs en Kondor Wessels Vastgoed
Tijdvak 2007
beschrijving project Grondbieding ten behoeve van aankoop en herontwikkeling locatie.
werkzaamheden Alle werkzaamheden ten behoeve van uitbrengen bieding, bepalen grondbieding, opstellen biedingsbrief.

Zandvoort, Louis Davids Carré

Opdrachtgever AM Amsterdam
Tijdvak 2007
beschrijving project Prijsvraag/ inschrijving voor ontwikkeling ondergrondse parkeergarage, brede school, koop- en huurappartementen, AHOED.
werkzaamheden Overall projectmanagement, aansturen projectteam/ adviseurs.
resultaat Prijsvraag gewonnen.

Zandvoort, locatie Parkeerterrein Zuid

Opdrachtgever Dupon Vastgoedontwikkeling
Tijdvak 2008 – 2011
beschrijving project Haalbaarheidsonderzoek, opstellen mogelijke planontwikkeling op eigen initiatief, samenwerking met Blauwhoed Amsterdam.
werkzaamheden Aansturing stedenbouwkundige, opstellen stichtingskostenopzet.

Hillegom, Vossepolder

Opdrachtgever Dupon Vastgoedontwikkeling
Tijdvak 2008 - 2009
beschrijving project Inschrijving/ prijsvraag voor nieuwbouw 42 koopwoningen.
werkzaamheden Aansturen architect, opstellen biedingsdocumenten waaronder financiële bieding.
resultaat 2e Plaats van circa 30 inschrijvers.

Haarlem, locatie Quality Bakers

Opdrachtgever Dupon Vastgoedontwikkeling
Tijdvak 2008 - 2009
beschrijving project Onderhandelingen over aankoop locatie voor nieuwbouw van circa 130 appartementen.
werkzaamheden Directe onderhandelingen met grondeigenaar.
resultaat Prijsovereenstemming, aankoop niet mogelijk gebleken vanwege gebrek aan financieringsmogelijkheden.

Haarlem, Ruychaverstraat

Opdrachtgever Dupon Vastgoedontwikkeling
Tijdvak 2008
beschrijving project Inschrijving op ontwikkellocatie voor 10 grote herenhuizen.
werkzaamheden Bepalen grondbieding.
resultaat 5e Plaats van 15 inschrijvers.

Haarlem, Prinsen Bolwerk 3

Opdrachtgever Dupon Vastgoedontwikkeling
Tijdvak 2008
beschrijving project Inschrijving op ontwikkellocatie voor hotel, woningen en zorgvoorziening.
werkzaamheden Opstellen inschrijving met planpropositie op locatie voor ontwikkeling van commerciële functies en dure koopappartementen.
resultaat 3e Beste inschrijving.


Slokker Vastgoed

2003 - 2007


Regiomanager/ ontwikkelingsmanager

Tijdvak 2005 – 2007
werkzaamheden Regiomanager/ ontwikkelingsmanager
 • Opleiden en aansturen aankomend projectontwikkelaars.
 • Verantwoordelijk voor projectenportefeuille regio West.
 • Acquisitie.
 • Ontwikkeling van meer gecompliceerde projecten, voornamelijk binnenstedelijke projecten.
 • Opstellen standaard overeenkomst architect, constructeur, overige adviseurs.

Heemstede, locatie SpaarneZiekenhuis

samenwerking Slokker Vastgoed/ Ymere/ Synchroon
tijdvak 2005 - 2007
beschrijving project Nieuwbouw 38 grondgebonden woningen en 102 appartementen.
werkzaamheden Ontwikkelingsmanager.
 • Projectverantwoordelijk voor samenwerking met Synchroon en Ymere.
 • Overleg directie en bestuurlijk overleg.
 • Aansturing ontwikkelaars/ projectmanagers 2 deelplannen.

Haarlem, Ripperda Kazerne

samenwerking Slokker Vastgoed/ Ymere
tijdvak 2005 - 2008
beschrijving project Binnenstedelijke herontwikkeling, herbestemming monumenten, renovatie, nieuwbouw, 298 woningen en 10 commerciële ruimten.
werkzaamheden Ontwikkelingsmanager/ Projectdirecteur
 • Samenwerking Ymere – Slokker Vastgoed.
 • Overleg directie, bestuurlijk overleg.
 • Aansturing ontwikkelaars/ projectmanagers 3 deelplannen.
 • Overall financieel, programmatisch en procesmatig verantwoordelijk.

Haarlem, locatie 023

tijdvak 2006
beschrijving project Nieuwbouw 450 woningen en appartementen, div. commerciële ruimten, samenwerking 4 ontwikkelaars
werkzaamheden Voorbereidingen van ontwikkeling locaties Slokker Vastgoed.

Doorn, terrein Kraan

tijdvak 2005 - 2007
beschrijving project Binnenstedelijke herontwikkeling, 39 woningen, ondergrondse parkeergarage.
werkzaamheden Ontwikkeling.

Bussum, VredeKwartier

tijdvak 2003 – 2006
beschrijving project Binnenstedelijke herontwikkeling, 40 woningen, 36 appartementen en 92 parkeerplaatsen in ondergrondse parkeergarage.
werkzaamheden Ontwikkeling, verkoop, bouwvergunning, realisatie opstellen en overeenkomen overeenkomst aankoop gronden van gemeente.

Velsen, Dennekoplaan

tijdvak 2004 – 2006
beschrijving project Inbreidingslocatie, 192 woningen.
werkzaamheden Ontwikkeling, verkoop, bouwvergunning, realisatie.
Samenwerkingsverband met Woningbedrijf Velsen.

Velsen, Parkappartementen Noord

tijdvak 2004 – 2006
beschrijving project Inbreidingslocatie, 37 appartementen in 3 gebouwen.
werkzaamheden Ontwikkeling, verkoop, bouwvergunning, realisatie.
Samenwerkingsverband met Woningbedrijf Velsen.

Utrecht, Pastor Stockmanhof

tijdvak 2004 – 2006
beschrijving project Binnenstedelijke herontwikkeling, 25 woningen en 32 parkeerplaatsen in ondergrondse parkeergarage.
werkzaamheden Ontwikkeling, verkoop, bouwvergunning, realisatie.

Velserbroek, urban villa “Villa Dieci”

tijdvak 2004 – 2005
beschrijving project Urban villa aan rand van Velserbroek, 7 appartementen.
werkzaamheden Ontwikkeling, verkoop, bouwvergunning, realisatie.


Heijmans Vastgoed

2000 - 2003


Amsterdam, Het Funen

tijdvak 2002 - 2003
beschrijving project Binnenstedelijke herontwikkeling, 206 appartementen.
werkzaamheden Project gereed maken voor start bouw, analyse financiële stand van zaken, beoordelen en aanpassen juridische structuur, verkoop.

Harlingen, Zuiderhaven

tijdvak 2001 - 2002
beschrijving project Binnenstedelijke herontwikkeling, 10 woningen en 13 appartementen.
werkzaamheden Ontwikkeling, verkoop, bouwvergunning, realisatie.

Rolde, gemeente Aa en Hunze

tijdvak 2001 - 2002
beschrijving project Kleinschalige uitbreidingswijk, 12 twee-onder-één-kap woningen.
werkzaamheden Ontwikkeling, verkoop, bouwvergunning, realisatie.

Beverwijk/ Heemskerk, Broekpolder, lanen 7&8

tijdvak 2000 - 2002
beschrijving project VINEX-locatie, 290 woningen in verschillende categorieën.
werkzaamheden Ontwikkeling, verkoop, bouwvergunning, realisatie.