Vanaf 1998 ben ik werkzaam op het gebied van vastgoedontwikkeling. Mijn ervaring in projectontwikkeling en advisering over vastgoed is zeer breed en betreft onder andere opstalontwikkeling, gebiedsontwikkeling, binnenstedelijke herontwikkeling, combinatieprojecten met commerciële functies, maatschappelijk vastgoed, woningen, renovatie, verbouw, herbestemming, zorgvastgoed, gebouwde parkeervoorzieningen, acquisitie, haalbaarheidsonderzoeken, prijsvragen en inschrijvingen, contractmanagement en kwaliteitsbewakingssystemen.

Deze werkzaamheden heb ik verricht voor diverse marktpartijen, woningbouwcorporaties, een onderwijsinstelling en gemeenten in verschillende wijzen van ondersteuning, projectmanagement en/of advisering.

Ik bied naast het voeren van projectmanagement ook de bijbehorende kennis, kunde en ervaring die benodigd zijn om een project of deelproject tot een goed einde te brengen. Dit kan zijn van acquisitie en plandefinitie tot en met oplevering.

Naast het voeren van projectmanagement voor de volledige ontwikkeling van projecten heb ik veel ervaring opgedaan in het “lostrekken” van vastgelopen projecten of processen.

Een meer uitgebreide beschrijving van mijn ervaring en adviesdiensten staat beschreven in mijn cv en op de pagina projecten.

Ik beschik over een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering.