Voor efficiënte vastgoedontwikkeling en doelmatige procesbewaking van projecten heb ik diverse procesmanagementtools in eigen beheer ontwikkeld en toegepast bij meerdere opdrachtgevers. Kenmerkend voor deze tools is dat ze werkbaar zijn, makkelijk te gebruiken door anderen en duidelijkheid over financiën, tijd en planning verschaffen. De tools kunnen ook worden gebruikt als input voor managementinformatie en beoordeling/ bewaking door derden.

  • Stichtingskostenopzet commerciële verkoop woningen en bedrijfspanden.
  • Stichtingskostenopzet combinatie huur – koop
  • Model bedrijfswaardeberekening
  • Model projectplanning
  • Overeenkomst adviseur op basis DNR 2011 inclusief bijlage nadere omschrijving werkzaamheden
  • Waarborg projectontwikkeling