Download CV


curriculum vitae

NaamJop Sleegers
Geboortedatum01-01-1973

Vanaf 1998 ben ik werkzaam op het gebied van acquisitie, ontwikkeling, beheer en exploitatie van vastgoed voor een grote diversiteit aan werkgevers en opdrachtgevers. Ruime ervaring heb ik opgedaan met werken voor en met private en (semi)publieke partijen en met het werken in een ambtelijke en politiek/ bestuurlijke context.

Hierbij heb ik verschillende functies vervuld waaronder projectmanager, regiomanager, portefeuillemanager, projectontwikkelaar, leidinggevende, projectdirecteur en adviseur. In diverse functies heb ik meerdere medewerkers opgeleid en aangestuurd en diverse projecten ontwikkeld en partijen hierin ondersteund.

Mijn vakinhoudelijke ervaring is gelegen op het gehele terrein van vastgoedontwikkeling en -beheer, van acquisitie tot en met oplevering, exploitatie, grootonderhoud, verbouwprojecten en renovatie.

Eén van mijn werkinhoudelijk sterke punten is het organiseren van een efficiënt en overzichtelijk werkproces. Dit bereik ik door enerzijds het strak en efficiënt doorlopen van het hoofdproces door middel van een fasegewijs procesmanagement en anderzijds door voortdurend vooruit te kijken en alert te zijn op processen die in een eerdere fase moeten starten om in een latere fase succesvol te kunnen worden afgerond. Ik ben sterk in risicomanagement en risicobeheersing doordat ik analytisch en gestructureerd werk.

Een ander sterk punt is mijn vermogen tot een actieve en respectvolle communicatie naar en met de betrokken partijen. Ik kan snel achterhalen wat voor deze partijen belangrijk is en dit vertalen naar een voor alle partijen optimale samenwerking. Ik heb ervaren dat mensen zich op deze wijze optimaal inspannen in hun bijdrage aan het project of de organisatie.

Mijn kracht is ook gelegen op het gebied van het weer op de rails krijgen van gecompliceerde en/of moeizaam lopende projecten.

In mijn werken ben ik gericht op het verkrijgen van consensus zonder het doel en de tijdsplanning uit het oog te verliezen. Verder ben ik niet eerzuchtig ingesteld, opereer efficiënt en analytisch met een constante aandacht voor de eigen belangen en de belangen van externe partijen.

Ik heb ruime ervaring met financiële bewaking van projecten, juridische en fiscale know-how en pr- en marketinginspanningen.


Werkgevers
januari 2013 - hedenFreelance projectmanager/ projectontwikkelaar
juni 2012 – juli 2012DS Group BV
Directeur vastgoed
september 2007 – mei 2012Dupon Vastgoedontwikkeling BV
Senior projectmanager/ Vastgoedadviseur
januari 2003 – juli 2007Slokker Vastgoed
Regiomanager/ Ontwikkelingsmanager
juni 2000 – december 2002Heijmans IBC Vastgoedontwikkeling
Projectontwikkelaar
januari 1998 – november 1999Heijmans Bouw en Vastgoedontwikkeling
Management-trainee


Opleiding
september 1991 – mei 2000 Technische Universiteit Delft, architectuur
september 1985 – augustus 1991Titus Brandsmalyceum te Oss, gymnasium


Selectie opdrachtgevers
 • BPD Ontwikkeling BV Regio Noord-West
 • Technische Universiteit Delft / Facilitair Management en Vastgoed
 • Ymere vestiging Weesp
 • Woonstichting Stek te Lisse
 • Gemeente Edam-Volendam
 • Ymere vestiging Haarlem
 • AM
 • M.J. de Nijs


Selectie projecten
Haarlem, VijverparkProjectontwikkeling woningen en appartementen
Delft, meerdere projectenVerbouw kantoren, onderwijsruimten
Weesp, meerdere projectenRenovatie-/ groot onderhoud projecten huurwoningen
Papelaan te WeespOntwikkeling 22 grondgebonden huurwoningen voor de vrije markt en een woongebouw met 28 sociale huurappartementen
Woonzorgzone Elsbroek, Hillegom Overall projectmanagement/ projectontwikkeling
Dienstencentrum Elsbroek, HillegomOntwikkeling, verhuur en exploitatie bedrijfsverzamelgebouw voor zorgaanbieders
Broeckgouw, VolendamOpstellen normatieve opstalexploitatie 1.040 woningen
Louis Davids Carré, ZandvoortProjectmanagement gewonnen prijsvraag
Locatie SpaarneZiekenhuis, HeemstedeOntwikkelingsmanager 140 koop- en huurwoningen
Ripperda Kazerne, HaarlemProjectdirecteur, 298 koop- en huurwoningen
VredeKwartier, BussumOntwikkeling 76 woningen met parkeervoorziening


Motivatie

Ik ben zeer betrokken bij mijn werk en opdrachtgevers. Elk onderdeel van een project, of dit nu groot of klein is, voer ik met dezelfde passie en hetzelfde plezier uit. Het welslagen van de kleinste onderdelen motiveert mij hetzelfde als het succesvol afronden van het gehele project. Zowel in mijn dagelijkse werkzaamheden als in leidinggevende posities kan ik mensen motiveren en kennis en kunde toevoegen.


Selectie vakinhoudelijke ervaring
 • projectontwikkeling woningen, appartementen, combinatieprojecten
 • complexe binnenstedelijke herstructureringsopgaven met gebouwde parkeervoorzieningen
 • gebiedsontwikkeling, nieuwbouw, vernieuwbouw/ herbestemming monumentale gebouwen
 • projectmanagement vanaf initiatieffase tot en met oplevering
 • renovatie- en groot onderhoud projecten, vernieuwbouw projecten
 • flexibele kantoorruimten, onderwijsruimten
 • ontwikkeling en verhuur van commercieel en maatschappelijk vastgoed
 • ontwikkeling van energiebesparende en duurzaam gebouwde woningen
 • haalbaarheidsonderzoeken