Op het brede gebied van vastgoed kan ik u ondersteunen in de realisatie van uw doelstellingen op het gebied van vastgoed voor wonen, werken en onderwijs en overige vastgoedvraagstukken.

Een korte indruk van mijn ervaring:

Woningen

Sociale huurwoningen en -appartementen, koopwoningen en –appartementen.

Zorg

Gezondheidscentrum, huisartsen-onder-één-dak, intramurale huisvesting, particuliere woonzorgvoorziening.

Onderwijs

Realisatie van onderwijsruimten zoals collegezaal, tekenonderwijs, computeronderwijs.

Maatschappelijk

Huisvesting voor kinderdagverblijven, gemeentelijke diensten zoals GGD, Welzijn, consultatiebureau.

Commercieel

Bedrijfsverzamelgebouwen, kantoren. Verwerven huurders, prijsonderhandeling, opstellen en overeenkomen huurovereenkomsten.

Herbestemming

Transformeren van monumentale en/of karakteristieke gebouwen naar wonen en/of werken.

Verbouwen

Verbouwen bestaande gebouwen naar woningen, onderwijsruimten, flexibele kantoorruimten.

Renovatie

Renoveren woningen, appartementen, algemene ruimten.

Gebiedsontwikkeling

Haalbaarheidsonderzoek transformatie, opzetten overall opstalexploitatie en organiseren marktadvies ten behoeve van het opzetten van een realistische grondexploitatie.

Managementrapportages

In mijn functies als projectdirecteur, regiomanager en gedelegeerd opdrachtgever heb ik ruime ervaring opgedaan in het opstellen van managementrapportages. Ik heb gewerkt met kwaliteitssystemen waardoor de directie altijd actuele inzage in de stand van een project kon worden geboden. In meerdere projecten ben ik verantwoordelijk geweest voor de ambtelijke en bestuurlijke afstemming en heb hiervoor de managementrapportages verzorgd.

Contract- en procesmanagement

Selecteren en contracteren derden adviseurs, anterieure overeenkomst gemeente, samenwerkings- en realisatieovereenkomst met twee of meerdere partijen (markt, corporatie, gemeente), managementrapportages, projectdirecteur namens ontwikkelende marktpartijen en woningcorporaties.

Aansturing / Leidinggeven

Aansturing, opleiding en beoordeling van junior en medior ontwikkelaars en overige medewerkers.