Opdrachtgever: Woningcorporatie De Woningbouw (inmiddels gefuseerd met Ymere).

Beschrijving: Nieuwbouw op binnenstedelijke locatie van 22 eengezinswoningen in de vrije sector huur en 28 appartementen in de sociale huur met parkeren op eigen terrein.

Tijdvak planvorming: 2009 – 2012

Realisatie: 2012 – 2013

Werkzaamheden

  • Projectmanagement gehele planvormingsfase
  • In opdracht van en in afstemming met intern managementteam
  • Opstellen en overeenkomen anterieure overeenkomst met gemeente
  • Saneringsopgave
  • Duurzaamheidsopgave EPC<0,39 onder andere door toepassing Warmte-/ KoudeOpslag
  • Integreren civieltechnische werkzaamheden

Kenmerken: woningcorporatie, sociale woningbouw, duurzaamheid, binnenstedelijk, nieuwbouw

website_SPMV_2016_project_Weesp_Papelaan.jpg