Opdrachtgever: Technische Universiteit Delft

Beschrijving: Realisatie Advanced Gemixte Didactiek Onderwijsruimte voor 120 studenten in de faculteit Industrieel Ontwerpen

Tijdvak planvorming: 2015 – 2016

Realisatie: zomerperiode 2016

Werkzaamheden

  • Projectmanagement planvormingsfase en uitvoeringsfase
  • Prijsvorming middels aanbesteding

Kenmerken: woningcorporatie, sociale woningbouw, renovatie, binnenstedelijk